بند اطلاعات اطلاعات وزارت اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

بند: اطلاعات اطلاعات وزارت اطلاعات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی گزارش وجود ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی صحت ندارد / وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات اعلام کرد که این وزارت‌خانه در هیچ یک از گزارش های ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نکرده است که ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دو تابعیتی در پست‌های

گزارش وجود ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی صحت ندارد / وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات: گزارش وجود ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی صحت ندارد

عبارات مهم : اطلاعات

وزارت اطلاعات اعلام کرد که این وزارت منزل در هیچ یک از گزارش های ارسالی به مقامات و دستگاه های ذی صلاح اعلام نکرده است که ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دو تابعیتی در پست های مدیریتی حضور دارند.

به گزارش ایسنا، در پی انتشار گزارشی مبنی بر حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در بدنه دولت به وسیله یکی از روزنامه ها وزارت اطلاعات اعلام کرد :« رصد بسترهای سوء استفاده سرویس های اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع متفاوت در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمی گردد. سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته ؛ به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب؛ بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته هست. وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه های ذی صلاح اعلام نداشته که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور و یا براساس تیتر آن روزنامه ۱۹۸ نفر؛ در پست های مدیریتی وجود دارد! بلکه طی گزارشات متعدد بر این توصیه تاکید شده است است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده هست. این عنوان در جلسه مورد ۳۰/ ۲ /۹۷وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

تقطیع و گزینش گزینشی گزارشات حرفه ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت عنوان تابعیت مضاعف به اجرا در می آید ؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می باشد».

گزارش وجود ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی صحت ندارد / وزارت اطلاعات

واژه های کلیدی: اطلاعات | اطلاعات | وزارت اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog